Εκδόσεις Νόηση, Επιλεγμένες εκδόσεις για απαιτητικούς αναγνώστες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
νέα διεύθυνση
Βρείτε μας στο Facebook
Εκδόσεις Νόηση, Επιλεγμένες εκδόσεις για απαιτητικούς αναγνώστες
Εκδόσεις Νόηση, Επιλεγμένες εκδόσεις για απαιτητικούς αναγνώστες
 
 
   
 

G.W.F. Hegel

Ο Γκέοργκ Χέγκελ (1770-1831) δίδαξε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια της Χαιδελβέργης και του Βερολίνου και αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς γερμανούς και γενικότερα ευρωπαίους φιλοσόφους.


 

Η φιλοσοφία του συνιστά την ολοκλήρωση και συγχρόνως την τελείωση της δυτικής μεταφυσικής. Η τελείωση τούτη ομιλεί τη γλώσσα του κορυφαίου διαλεκτικού παραδείγματος της νεωτερικής εποχής και συναφώς νοείται όχι μόνο ως μια ολοκλήρωση εντός του πνεύματος της εποχής και στην ορισμένη χρονική της διάσταση, αλλά και στην αντίστοιχη λογική της: στη συστηματική ανα-συλ-λογή των εννοιών της παλαιάς μεταφυσικής υπό τη μορφή της Μιας έννοιας (Begriff), ήτοι του Λόγου (Vernunft), που έχει για περιεχόμενο την ίδια τη δια-Λογική, δια-νοηματική του παρουσία μέσα στην ενεργό πραγματικότητα.